E-handel: OSS-/IOSS-ordning - Grunder (OSS/IOSS grunder)

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättanvända eLearning-kurs E-handel: OSS/IOSS-ordningar - Grunder bygger på paketet Moms e-handel och har tagits fram av Europeiska kommissionens generaldirektorat för beskattning och tullar (TAXUD) inom ramen för FISCALIS-programmet.

Kursbeskrivning

Den här kursen är en del av eLearning-kursen Moms e-handel och vägleder dig genom de tre systemen för OSS (unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen).

Efter avslutad kurs kommer du att kunna arbeta med OSS-IOSS:s allmänna process och delprocesser ur olika intressenters perspektiv (Ekonomiska aktörer och tull- och skatteförvaltningar).

Målgrupp

Ekonomiska aktörer som använder OSS och IOSS samt tulltjänstemän från nationella skattemyndigheter i EU.

Kursmål

  • Förstå huvudfunktionerna i tre OSS-system: union-, tredjelands och import (IOSS).
  • Förstå de allmänna OSS/IOSS-processerna och delprocesserna ur olika intressenters perspektiv och näringsidkarnas samverkan med tull- och skatteförvaltningen.
  • Förklara de allmänna funktionerna hos OSS/IOSS.
  • Uppskatta fördelarna med att använda OSS- /IOSS-ordningarna

Kursens tidslängd

Kursen tar omkring 50 minuter att slutföra.


0%

Related courses

eL

eCommerce: IOSS Scheme – Advanced

The easy-to-use eLearning course eCommerce: IOSS Scheme – Advanced is based on the VAT eCommerce package and produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the the FISCALIS Programme.
Version: 01 (27/04/2022)
nano

Registration Process in OSS (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the registration to OSS process works.
Version: 01 (14/02/2022)
nano

OSS – VAT Return and Payments (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the VAT Return/payments process works on OSS.
Version: 01 (14/02/2022)