E-trgovanje: ureditve in osnove OSS/IOSS

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta tečaj e-učenja z naslovom E-trgovanje: osnove ureditev OSS/IOSS, ki je preprost za uporabo, temelji na svežnju o DDV pri e-trgovanju, zasnoval pa ga je Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo Evropske komisije (TAXUD) v okviru programa FISCALIS.

Opis tečaja

Ta tečaj je del tečaja e-učenja o DDV v e-trgovanju in vas popelje skozi 3 ureditve OSS (unijsko ureditev, neunijsko ureditev in uvozno ureditev).

Po zaključku tečaja boste sposobni samozavestno delati s splošnim procesom in podprocesi OSS-IOSS z vidika različnih deležnikov (gospodarskih subjektov ter carinske in davčne uprave).

Cieľová skupina

Gospodarski subjekti, ki uporabljajo OSS in IOSS, ter carinski uradniki iz nacionalnih davčnih organov v EU.

Ciele vzdelávania

  • Razumeli glavne funkcije 3 ureditev OSS: unijske, neunijske in uvozne (IOSS).
  • Razumeli splošne postopke in podpostopke ureditve OSS/IOSS z vidika različnih deležnikov ter interakcije trgovcev s carinskimi in davčnimi upravami.
  • Razložili splošno delovanje ureditev OSS/IOSS.
  • Cenili prednosti uporabe ureditev OSS/IOSS.

Trvanie kurzu

Tečaj traja približno 50 minut.


0%

Related courses

eL

eCommerce: IOSS Scheme – Advanced

The easy-to-use eLearning course eCommerce: IOSS Scheme – Advanced is based on the VAT eCommerce package and produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the the FISCALIS Programme.
Version: 01 (27/04/2022)
nano

Registration Process in OSS (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the registration to OSS process works.
Version: 01 (14/02/2022)
nano

OSS – VAT Return and Payments (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the VAT Return/payments process works on OSS.
Version: 01 (14/02/2022)