Електронна търговия: режими на OSS/IOSS — основни положения (Основни положения на OSS/IOSS)

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване курс за електронно обучение „Електронна търговия: режими при OSS/IOSS — основни положения“ се основава на пакета от мерки за ДДС за електронната търговия и е изготвен от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD) на Европейската комисия по програма ФИСКАЛИС.

Описание на курса

Курсът е част от програмата за електронно обучение за ДДС в областта на електронната търговия и ще Ви преведе през трите режима на OSS (режим в Съюза, режим извън Съюза и режим при внос).

При завършване на курса ще можете уверено да работите с общия процес на системата за обслужване на едно гише (OSS) – обслужване на едно гише при внос (IOSS) и подпроцесите от гледна точка на различните заинтересовани лица (икономически оператори и митнически и данъчни администрации).

Целева аудитория

Икономическите оператори, използващи OSS и IOSS, и митнически служители от националните данъчни органи в ЕС.

Учебни цели

  • да разбирате основните функции на 3-те режима в OSS: режим в Съюза, режим извън Съюза и режим при внос (IOSS);
  • да разбирате общите процеси и подпроцеси на OSS/IOSS от гледна точка на различните заинтересовани лица, както и взаимодействието на търговците с митническите и данъчните администрации;
  • да обяснявате общите функции на OSS/IOSS;
  • да оцените предимствата от използването на режимите в OSS/IOSS.

Продължителност на курса

Курсът отнема около 50 минути.


0%

Related courses

eL

eCommerce: IOSS Scheme – Advanced

The easy-to-use eLearning course eCommerce: IOSS Scheme – Advanced is based on the VAT eCommerce package and produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the the FISCALIS Programme.
Version: 01 (27/04/2022)
nano

Registration Process in OSS (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the registration to OSS process works.
Version: 01 (14/02/2022)
nano

OSS – VAT Return and Payments (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the VAT Return/payments process works on OSS.
Version: 01 (14/02/2022)