Е-трговија: OSS/IOSS шеми – Основи (Основи на OSS/IOSS)

Select the prefered language to access the content

Детали за оваа ставка од каталогот

Курсот за е-учење кој е лесен за користење, Е-трговија: OSS/IOSS шеми – Основи, се базира врз пакетот за ДДВ е-Трговија и е изготвен од Генералниот директорат за даноци и царина на Европската комисија (TAXUD) под раководство на програмата ФИСКАЛИС.

Целна публика

Курсот е дел од ДДВ програмата за е-учење за е-трговија и Ве води низ 3-те шеми на OSS (шемата за земји членки на Унијата, шемата за земји што не се членки на Унијата и шемата за дозволи за увоз).

По завршување на курсот, ќе можете самоуверено да работите со општиот процес и потпроцесите на OSS-IOSS од перспектива на различни засегнати страни (Економски оператори и царински и даночни управи).

Целна публика

Економските оператори што ги користат OSS и IOSS и царинските службеници од националните даночни власти во ЕУ.

Цели на учењето

  • Да ги разбирате главните функции на 3-те OSS шеми: за земји членки на Унијата, за земји што не се членки на Унијата и за дозволи за увоз (IOSS),
  • Да ги разбирате општите OSS/IOSS процеси и потпроцеси од перспектива на разните засегнати страни, како и комуникацијата на трговците со царинските и даночни управи.
  • Да ги објасните главните функции на OSS/IOSS
  • Да ги цените придобивките од користење на OSS/IOSS шемите

Времетраење на курсот

За да се заврши курсот потребни се околу 50 минути.


0%

Related courses

eL

eCommerce: IOSS Scheme – Advanced

The easy-to-use eLearning course eCommerce: IOSS Scheme – Advanced is based on the VAT eCommerce package and produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the the FISCALIS Programme.
Version: 01 (27/04/2022)
nano

Registration Process in OSS (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the registration to OSS process works.
Version: 01 (14/02/2022)
nano

OSS – VAT Return and Payments (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the VAT Return/payments process works on OSS.
Version: 01 (14/02/2022)