Ηλεκτρονικό εμπόριο: Καθεστώτα OSS/IOSS – Βασικές αρχές (Βασικές αρχές OSS/IOSS)

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Το εύχρηστο ηλεκτρονικό μάθημα «Ηλεκτρονικό εμπόριο: Καθεστώτα OSS/IOSS – Βασικές αρχές» βασίζεται στη δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράμματοςFISCALIS.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης για τον
ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σας παρουσιάζει τα 3 καθεστώτα (ενωσιακό, μη ενωσιακό και εισαγωγής) της μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS).

Αφού ολοκληρώσετε το μάθημα, θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε με αυτοπεποίθηση τη γενική διαδικασία και τις επιμέρους διαδικασίες της μονοαπευθυντικής θυρίδας και της μονοαπευθυντικής θυρίδας για τις εισαγωγές (OSS-IOSS), από την σκοπιά του εκάστοτε ενδιαφερομένου (οικονομικoί φορείς, τελωνείο ή φορολογική διοίκηση).

Κοινό-στόχος

Οικονομικοί φορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν την OSS και την IOSS, τελωνειακοί υπάλληλοι από εθνικές φορολογικές αρχές εντός της ΕΕ.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Να κατανοείτε τις κύριες λειτουργίες των τριών καθεστώτων της OSS: ενωσιακό, μη ενωσιακό και εισαγωγής (IOSS).
  • Να κατανοείτε τις γενικές και τις επιμέρους διαδικασίες της OSS/IOSS από την σκοπιά του εκάστοτε ενδιαφερομένου, καθώς και τη διάδραση των συναλλασσομένων με τα τελωνεία και τις φορολογικές διοικήσεις.
  • Να εξηγείτε τις γενικές λειτουργικές δυνατότητες της OSS/IOSS.
  • Να εκτιμήσετε τα οφέλη της υπαγωγής στα καθεστώτα OSS/IOSS.

Διάρκεια μαθήματος

Το μάθημα διαρκεί περίπου 50 λεπτά.


0%

Related courses

eL

eCommerce: IOSS Scheme – Advanced

The easy-to-use eLearning course eCommerce: IOSS Scheme – Advanced is based on the VAT eCommerce package and produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the the FISCALIS Programme.
Version: 01 (27/04/2022)
nano

Registration Process in OSS (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the registration to OSS process works.
Version: 01 (14/02/2022)
nano

OSS – VAT Return and Payments (5 min)

Nanolearning - In this module, the users will learn how the VAT Return/payments process works on OSS.
Version: 01 (14/02/2022)