Liikkeenharjoittajille suunnattu EU:n BTI-palvelu

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko-oppimismoduuli on yksi unionin tullikoodeksia koskevan laajan EU:n verkko-oppimisohjelman kursseista.

Kurssikuvaus

Tämä kurssi opastaa sinut liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n tullipalvelun läpi. Kurssissa kiinnitetään huomiota varsinkin STT-hakemuksia ja STT-päätöksiä koskeviin erityistoimintoihin. Kurssin läpikäymisen jälkeen osaat tottuneesti käyttää liikkeenharjoittajille suunnattua EU:n tullipalvelua ja suorittaa kaikki liikkeenharjoittajan toiminnot STTprosessissa. Jotta saisit täyden hyödyn tämän kurssin annista, suosittelemme sisällyttämään kurssin omaan koulutusohjelmaasi ja kehittämään kokonaisvaltaisen oppimisohjelman. Kurssi muistuttaa sinua joistakin STT-prosessiin liittyvistä tärkeimmistä käsitteistä; voit ohittaa tämän osan kurssikartalta tai käyttää sitä osaamisesi kertaamiseen.

Kohdeyleisö

Liikkeenharjoittajat, jotka toimivat sellaisissa jäsenmaissa, joissa ei ole käytössä omaa kansallista tullipalvelua, ja jotka haluavat anoa STT-päätöstä tai saada tietoja voimassaolevista STT-päätöksistään.

Oppimistavoitteet

Tämän kurssin loppuun mennessä ymmärrät ja olet oppinut:
- liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n tullipalvelun käytön perusperiaatteet,
- palvelun yleiset toiminnot,
- tämän palvelun käytöstä saatavat edut.

Kurssin kesto

Kurssi kestää 1,5– 1 tuntia riippuen siitä, miten hyvin tunnet STT-käsitteen entuudestaan.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)