EU-handlarportalen för BKB

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättinlärda eLearning-modul utgör en av kurserna i ett omfattande eLearning-program från EU om Unionens tullkodex.

Kursbeskrivning

Denna kurs vägleder dig genom EU-handlarportalen för BKB med speciellt fokus på funktioner för BKBapplikationer och BKB-beslut. Efter att ha slutfört kursen, kommer du vara väl förtrogen med hur du ska arbeta med EUhandlarportalen och utföra en handlares samtliga uppgifter inom BKB -processflödet. För att du fullständigt ska kunna tillgodogöra dig denna kurs, rekommenderar vi att du införlivar kursen i ert eget utbildningsprogram och utvecklar ett fullständigt integrerat utbildningsprogram. Kursen kommer att erinra dig om några BKB-relaterade huvudbegrepp; du kan hoppa över den delen med hjälp av kurskartan, eller använda den för att återuppliva dina kunskaper.

Målgrupp

Handlare från medlemsstater som inte använder en nationell handlarportal och som vill ansöka om ett BKB-beslut eller konsultera sina innevarande beslut.

Kursmål

I slutet av denna kurs kommer du förstå och lära dig:
- grundprinciperna för att använda EUhandlarportalen för BKB,
- portalens allmänna funktioner,
- fördelarna med att använda denna portal.

Kursens tidslängd

Kursen tar mellan 1,5 till 1 timme beroende på dina tidigare kunskaper om BKB-processen.
0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)