Colný portál EÚ pre obchodníkov – žiadosti o ZINZ

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania je jedným z kurzov z rozsiahleho programu elektronického vzdelávania CKÚ EÚ.

Popis kurzu

Tento kurz vám objasní fungovanie Colného portálu EÚ pre obchodníkov, pričom kladie špeciálny dôraz na konkrétne funkcie, ktoré sa týkajú žiadostí o ZINZ a rozhodnutí ZINZ. Po absolvovaní tohto kurzu budete vedieť spoľahlivo pracovať s Colným portálom EÚ pre obchodníkov a vykonávať všetky úkony obchodníka v rámci toku procesu ZINZ. Aby ste mohli plne ťažiť z výhod tohto kurzu, odporúčame vám zaradiť ho do vášho programu odbornej prípravy a vyvinúť tak komplexný program zmiešaného vzdelávania. Kurz vám pripomenie niektoré z hlavných pojmov súvisiacich so ZINZ. Túto časť môžete na mape kurzu preskočiť alebo ju použiť na osvieženie vedomostí.

Cieľová skupina

Obchodníci z členských štátov, ktorí nepoužívajú vnútroštátny portál pre obchodníkov a ktorí chcú požiadať o rozhodnutie ZINZ alebo konzultovať svoje aktuálne rozhodnutia ZINZ.

Vzdelávacie ciele

Po skončení tohto kurzu budete ovládať nasledujúce oblasti:
- základné zásady používania Colného portálu EÚ pre obchodníkov – žiadosti o ZINZ;
- všeobecné funkcie portálu;
- výhody využívania tohto portálu.

Dĺžka trvania kurzu

Kurz bude trvať 1 až 1,5 hodiny v závislosti od vašich predchádzajúcich vedomostí o koncepcii ZINZ.
0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)