Митнически портал на търговците в ЕС за ОТИ

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от обширна програма на ЕС за електронно обучение по МКС.

Описание на курса

Курсът ви превежда през Митническия портал на търговците в ЕС, като обръща специално внимание на конкретните функции за заявления ОТИ и решения ОТИ. След приключване на курса ще можете уверено да работите с Митническия портал на търговците в ЕС и да извършвате всички действия за търговци в процеса на подаване и обработване на ОТИ.
За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение. Курсът ще ви припомни някои от основните понятия, свързани с ОТИ; можете да пропуснете тази част в картата на курса или да я използвате за опресняване на знанията си.

Целева аудитория

Търговци от държавите членки, които не използват национален портал на търговците и които желаят да подадат заявление за решение ОТИ или да прегледат текущите си решения.

Учебни цели

До края на този курс ще разберате и ще научите:
- основните принципи за използване на Митническия портал на търговците в ЕС за ОТИ,
- общите функции на портала,
- ползите от използването на този портал.

Продължителност на курса

Курсът отнема от 1 до 1,5 часа в зависимост от предишните ви знания за концепцията за ОТИ.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)