Unijny portal celny WIT dla przedsiębiorców

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten prosty w użyciu moduł e-learningowy jest jednym z kursów w ramach obszernego unijnego programu elearningowego UKC.

Opis kursu

Kurs posłuży za przewodnika po unijnym portalu celnym dla przedsiębiorców ze szczególnym naciskiem na specyficzne funkcjonalności dotyczące wniosków o przyznanie statusu AEO i pozwoleń AEO. Po zakończeniu kursu będziesz w stanie swobodnie korzystać z unijnego portalu celnego dla przedsiębiorców i wykonywać wszystkie czynności przedsiębiorcy w toku postępowania w sprawie AEO. Aby w pełni wykorzystać kurs, zalecamy włączenie go do swojego cyklu szkoleniowego i opracowanie w pełni zintegrowanego programu learningowego. Kurs przypomni niektóre z podstawowych pojęć związanych z AEO; możesz pominąć tę część kursu za pomocą mapy kursu lub wykorzystać ją do odświeżenia swojej wiedzy.

Docelowy odbiorca

Przedsiębiorcy z państw członkowskich, którzy nie korzystają z krajowego portalu dla przedsiębiorców a mają zamiar złożyć wniosek o przyznanie statusu AEO lub sprawdzić swoje bieżące pozwolenia.

Cele edukacyjne

Na zakończenie tego kursu będziesz rozumieć i znać:
- Podstawowe zasady korzystania z unijnego portalu celnego eAEO dla przedsiębiorców;
- ogólne funkcjonalności portalu;
- zalety korzystania z portalu.

Czas trwania kursu

Na kurs należy przeznaczyć od 1 do 1,5 godziny w zależności od posiadanej już wiedzy na temat koncepcji AEO.
0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)