EU Customs Trader Portal for BTO

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette letanvendelige e-læringsmodul er et af kurserne fra EUTK’s omfattende EU-elæringsprogram.

Kursus beskrivelse

Dette kursus fører dig gennem EU Customs Trader Portal med særlig vægt på de specifikke funktioner for BTO-ansøgninger og BTO-afgørelser. Efter afslutning af kurset vil du være fortrolig med at arbejde med EU Customs Trader Portal og udføre alle den erhvervsdrivendes handlinger i BTOarbejdsprocessen. For at få fuldt udbytte af potentialet ved dette kursus anbefaler vi, at kurset integreres i dit eget undervisningsprogram, og at der udvikles et fuldt blandet læringsprogram. Kurset gennemgår nogle af de vigtigste BTO-relaterede begreber. Du kan springe denne del over i kursusmappen eller bruge den til at genopfriske din viden.

Målgruppe

Erhvervsdrivende fra medlemsstater, der ikke anvender en national Trader Portal, og som ønsker at ansøge om en BTO-afgørelse eller konsultere deres aktuelle portal.

Læringsmål

Ved modulets afslutning vil du forstå og lære:
- de grundlæggende principper for brug af EU Customs Trader Portal for BTO,
- portalens generelle funktioner,
- fordelene ved at bruge den nye portal.

Kursets varighed

Kurset tager 1 til 1,5 timer, afhængigt af dit tidligere kendskab til BTO-konceptet.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)