Eşyanın menşei

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı

Gümrük Kararları alanında temel bilgiler sağlar ve Avrupa Birliği Gümrük Kanunu (ABGK) kapsamında tanımlanan Gümrük Kararları süreçlerini açıklar. Bu kursun potansiyel faydalarından tam olarak yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmenizi ve tamamen harmanlanmış bir eğitim programı geliştirmenizi öneririz.

Hedef kitle

Menşenin kullanımı ve nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi sahibi olması gereken gümrük yetkilileri ve ekonomik operatörler.

Eğitimin amaçları

Bu 75 dakikalık kursun sonunda aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olacaksınız:
- Eşyanın menşeinin gümrük açısından önemi, menşe ispat belgesi ve tercihli olmayan menşe ile tercihli menşe kuralları arasındaki farklar;
- Menşeyi belirleme ve menşe şahadetnamesini alma yöntemi;
- Tercihli olmayan menşe kurallarının işleyiş şekli;
- Tercihli menşe kurallarının işleyiş şekli;
- Kayıtlı ihracatçının tanımı, uygulanma nedeni, saklanma yeri ve geçici önlemler;
- Bağlayıcı Menşe Bilgisi (BOI) ve düzenlenmesi sonrasında yönetiminin işleyiş şekli.
0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)