Preču izcelsme

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina  pamatzināšanas par  muitas lēmumiem un apraksta muitas lēmumu procesus atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas ierēdņi un uzņēmēji  kuriem jāizprot izcelsmes  izmantošana un tas, kā izcelsme tiek noteikta.


Mācību mērķi

Šī 75 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
-  kāpēc preču izcelsme ir būtiska muitai, kas ir izcelsmes pierādījums un kāda ir atšķirība starp preferenciālu un nepreferenciālu izcelsmi, kā arī preferenciālas izcelsmes noteikumus;
- kā tiek veikta izcelsmes noteikšana un  kā iegūt izcelsmes sertifikātu;
- kā darbojas nepreferenciālas izcelsmes noteikumi;
- kā darbojas preferenciālas izcelsmes noteikumi;
- kas ir reģistrētais eksportētājs, kāpēc tas tika ieviests, kur tas tiek glabāts un kādi ir pārejas pasākumi;
- saistošā izziņa par izcelsmi (SII) un kā tā darbojas, kad izdota.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (16/12/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (16/12/2021)