Originea mărfurilor

Select the prefered language to access the content

Detalii despre acest element din catalog

Acest modul de e-learning ușor de utilizat este unul dintre cursurile programului cuprinzător de e-learning al UE cu privire la CVU.

Descrierea cursului

Acesta oferă cunoștințe fundamentale în domeniul deciziilor vamale și descrie procesele aferente deciziilor vamale, astfel cum sunt definite de Codul vamal al Uniunii (CVU).

Pentru a beneficia pe deplin de potențialul acestui curs, vă recomandăm să îl integrați în propriul dvs. program de formare și să dezvoltați un program complet de învățare mixtă.


Publicul-țintă

Funcționarii vamali și operatorii economici care trebuie să cunoască originea mărfurilor și modul în care se stabilește aceasta.


Obiective de învățare

La finalul acestui curs cu durata de 75 de minute, veți fi învățat despre:
- de ce originea mărfurilor este importantă pentru vamă, ce este dovada de origine și care este diferența între regulile privind originea preferențială și cele privind originea nepreferențială;
- cum se stabilește  originea și cum se obține un certificat de origine;
- cum funcționează regulile privind originea nepreferențială;
- cum funcționează regulile privind originea preferențială;
- ce este un exportator înregistrat, de ce a fost introdus, unde are loc depozitarea și ce sunt măsurile tranzitorii;
- ce sunt informațiile obligatorii privind originea (IOO) și cum funcționează gestionarea IOO după ce sunt emise.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)