Произход на стоките

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основополагащи знания в областта на митническите решения и описва процедурите за вземането им, както са определени в Митническиякодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители и икономически оператори, които трябва да са наясно с използването на произхода и с това как той сеопределя.

Цели на обучението

До края на този 75-минутен курс вие ще научите:
- защо произходът на стоките е важен за митниците, какво е доказателство за произход и каква е разликата между непреференциални и преференциални правила за произход;
- как става определянето на произхода и как да получите сертификат за произход;
- как функционират непреференциалните правила за произход;
- как функционират преференциалните правила за произход;
- какво е регистриран износител, защо е въведена тази фигура, къде се съхранява информацията за него и какво представляват преходните мерки;
- какво е обвързваща информация за произход (ОИП).
0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)