Poreklo robe

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu carinskih odluka i opisuje povezane postupke donošenja carinskih odluka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci i privredni subjekti koji treba da budu upoznati sa korišćenjem porekla i načinom utvrđivanja porekla.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 75-minutnog kursa naučićete:
-  zašto je poreklo robe važno za carinu, šta je dokaz o poreklu i koja je razlika između pravila o nepreferencijalnom i preferencijalnom poreklu;
- kako se sprovodi utvrđivanje porekla i kako se pribavlja uverenje o poreklu;
- kako funkcionišu pravila o nepreferencijalnom poreklu;
- kako funkcionišu pravila o preferencijalnom poreklu;
- šta je registrovani izvoznik, zašto je uveden, gde se čuva, i šta su prelazne mere;
- šta je Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe (OOP) i kako se njime upravlja po izdavanju.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
nano

Preferential arrangements (5 min)

Nanolearning - Preferential arrangements applied to goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)
nano

Rules of Origin 1 (5 min)

Nanolearning - Rules of origin and how to apply them for goods crossing EU borders according to Union Customs Code.
Version: 01 (22/11/2021)