Carinske odločbe

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programa e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskih odločb in opisuje povezane postopke, kot so opredeljeni v Carinskem  zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki jih zadevajo carinske odločitve, ki jih je ali jih bo sprejel carinski organ Evropske unije.


Učni cilji

V sklopu tega 90-minutnega tečaja boste spoznali:
- različne vrste odločb,
- kako se po standardnem postopku vloži zahtevek za odločbo in kako se o njem odloča,
- kaj se lahko zgodi z dovoljenjem, potem ko je dano, in kako bi ga bilo treba spremljati v standardnem postopku,
- kdaj drugi postopki odstopajo od standardnega postopka. 

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (29/06/2023)