Decyzje celne

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten prosty w użyciu moduł e-learningowy jest jednym z kursów w ramach obszernego unijnego programu e-learningowego UKC.

Opis kursu

Obejmuje podstawową wiedzę z dziedziny decyzji celnych i opisuje powiązane procesy zgodnie z ich definicją w unijnym kodeksie celnym (UKC). Aby w pełni wykorzystać kurs, zalecamy włączenie go do swojego cyklu szkoleniowego i opracowanie w pełni zintegrowanego programu learningowego.

Docelowy odbiorca

Osoby specjalizujące się w sprawach celnych z sektora publicznego i prywatnego, które zajmują się wszelkimi wydawanymi decyzjami celnymi lub takimi, które mają zostać wydane przez organ celny w Unii Europejskiej.

Cele edukacyjne

W trakcie tego 90-minutowego kursu zdobędziesz wiedzę:
- o różnych rodzajach decyzji;
- o sposobie składania wniosku o wydanie decyzji i jej wydawaniu w ramach standardowego procesu;
- o tym, co może się stać z pozwoleniem po jego przyznaniu i jak powinno być monitorowane w ramach standardowego procesu;
- na jakim etapie inne procedury odbiegają od standardowego procesu.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (27/06/2023)