Muitas lēmumi

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e-mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas  nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši definīcijai  Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kas strādā ar muitas lēmumiem, ko pieņem vai pieņems muitas iestāde Eiropas Savienībā.


Mācību mērķi

Šī 90 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- dažādus muitas lēmumu veidus;
- kā iespējams pieteikties muitas lēmumam, izmantojot standarta procesu, un kā lēmums tiek pieņemts;
- procesus pēc atļaujas piešķiršanas  un atļaujas uzraudzību standarta procesā;
- citas iespējamās procedūru atšķirības no  standarta procesa. 

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (29/06/2023)