Gümrük Kararları

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı

Gümrük kararları alanında temel bilgiler sağlar ve Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Gümrük Kanunu (ABGK) kapsamında tanımlanan ilgili süreçleri açıklar. Bu kursun potansiyel faydalarından tam olarak yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmenizi ve tamamen harmanlanmış bir eğitim programı geliştirmenizi öneririz.

Hedef kitle

Avrupa Birliği'ndeki bir gümrük idaresi tarafından alınan veya alınacak herhangi bir gümrük kararıyla ilgilenen, kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışan gümrük uzmanları.

Eğitimin amaçları

Bu 90 dakikalık kursun sonunda aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olacaksınız:
- Farklı karar türleri;
- Bir kararın standart bir süreç dahilinde nasıl uygulandığı ve alındığı;
- Bir yetki verildikten sonraki olası süreçler ve standart süreçte yetkinin nasıl izlenmesi gerektiği;
- Diğer rejimlerin hangi durumlarda standart süreçten farklılık gösterdiği.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (27/06/2023)