Carinske odluke

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu carinskih odluka i opisuje povezane postupke kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji se bave carinskim odlukama koje su donete ili će biti donete od strane carinskog organa u Evropskoj Uniji.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 90-minutnog kursa naučićete:
- različite vrste odluka;
- kako se odluka primenjuje i prema njoj odlučuje u standardnom postupku;
- šta se može desiti sa odobrenjem nakon što je dato i kako ga treba kontrolisati u standardnom postupku;
- gde drugi postupci odstupaju od standardnog postupka. 

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (29/06/2023)