Митнически решения

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основополагащи знания в областта на митническите решения и описва свързаните процеси, както са определени в Митническия кодексна Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митническиексперти в публичния или частниясектор, за които се отнася всяко митническо решение, взето или предстоящо да бъде взето от митнически орган в Европейския съюз.

Цели на обучението

До края на този 90-минутен курс вие ще научите за:
- различните видове решения; 
- как се подава заявление за издаванена решение и как се взима решениев рамките на стандартна процедура;
- какво се случва с разрешението, след като бъде предоставено и как се съблюдава за него в рамките на стандартна процедура;
- кога другите процедури се отклоняват от стандартната процедура.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions System - CDS

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (27/06/2023)