Posebni postopki (razen tranzita)

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnegaprograma e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja posebnih postopkov (razen tranzita) in z njimi povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki se ukvarja s carinskimi postopki in carinskimi deklaracijami, povezanimi s posebnimi postopki, razen tranzita.


Učni cilji

V sklopu tega 90-minutnega tečaja boste spoznali:
- kaj so posebni postopki,
- katere horizontalne določbe veljajo za vse posebne postopke,
- hrambo: carinsko skladiščenje in proste cone,
- določeno rabo; začasni uvoz in posebno rabo,
- oplemenitenje: aktivno oplemenitenje in pasivno oplemenitenje.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)