Posebni postupci (osim tranzita)

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu posebnih postupaka (osim tranzita) i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji se bave carinskim postupcima i carinskim deklaracijama u vezi sa posebnim postupcima osim tranzita.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 90-minutnog kursa naučićete:
- šta su posebni postupci;
- horizontalne odredbe primenljive na sve posebne postupke;
- poseban postupak skladištenja: carinsko skladištenje i slobodna zona;
- poseban postupak posebne upotrebe: privremeni smeštaj i krajnja upotreba;
- poseban postupak oplemenjivanja: aktivno i pasivno oplemenjivanje.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)