Īpašas procedūras, kas nav tranzīts

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e-mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionālis publiskā un privātā sektorā, kas strādā ar muitas procedūrām un muitas deklārācijām, kas saistītas ar īpašajām procedūrām, kuras nav tranzīts.


Mācību mērķi

Šī 90 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- īpašo procedūru būtību;
- horizontālajiem noteikumiem, kas piemērojami visām īpašajām procedūrām;
- uzglabāšanas procedūru: preču uzglabāšanu muitas noliktavā un brīvajā zonā;
- īpašās izmantošanas procedūru: pagaidu ievešanu un galapatēriņu;
- pārstrādes procedūru: ievešanu pārstrādei un izvešanu pārstrādei.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)