Transit Dışındaki Özel Rejimler

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı

Modül, transit dışındaki özel rejimler ve Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Gümrük Kanunu (ABGK) tarafından tanımlanan ilgili rejimler hakkında temel bilgiler sağlar. Bu kurstan en iyi şekilde yararlanmak ve eğitim hedeflerine ulaşmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmeniz ve karma bir eğitim stratejisi oluşturmanız önerilir.

Hedef Kitle

Transit dışındaki özel rejimlerle ilgili gümrük rejimleri ve gümrük beyannameleri hakkında bilgi edinmek isteyen, kamu sektöründe ve özel sektörde hizmet veren gümrük uzmanları.

Eğitim Hedefler

Bu 90 dakikalık kursun sonunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız:
- özel rejimler;
- tüm özel rejimler için geçerli yatay koşullar;
- özel rejim depolama işlemleri: gümrük antrepolarında depolama ve serbest bölge;
- özel rejimlerle ilgili özel kullanımlar: geçici kabul ve nihai kullanım;
- özel rejim işlemleri: dâhilde işleme ve hariçte işleme.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)