Специални режими, различни от транзит

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Курсът предоставя основни знания в областта на специалните режими, различни от транзит, и свързаните с тях режими, както са определени в Митническия кодекс на съюза (МКС).

Описание на курса

За да се възползвате от пълния потенциал на курса и да постигнете очакваните резултати, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите стратегия за смесено учене. 

Целева аудитория

Митнически специалисти в държавния и частния сектор, които се занимават с митнически режими и митнически декларации, свързани със специалните режими, различни от транзит.

Учебни цели

До края на този 90-минутен курс ще научите следното:

- какво представляват специалните режими;
- хоризонталните разпоредби, приложими по отношение на всички специални режими;
- специалния режим складиране: митническо складиране и свободна зона;
- специалния режим употреба за специфични цели: временен внос и специфична употреба;
- специалния режим усъвършенстване: активно усъвършенстване и пасивно усъвършенстване.

Продължителност на курса

Очаквана продължителност на модула: 30 минути.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)