Carinski tranzit

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programa e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskega tranzita in z njim povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem  zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki jih zanimajo carinski tranzit, različni pretoki blaga in različni tranzitni postopki.


Učni cilji

V sklopu tega 90-minutnega tečaja boste spoznali:
- pojem carinskega tranzita,
- različne scenarije carinskega tranzita,
- zunanji tranzit innotranjitranzit,
- tranzit Unije in skupni tranzit,
- tranzit TIR,
- druge vrste tranzita,
- pojasnilo o tem, kdaj in kako je treba uporabiti poizvedovalni postopek,
- različne poenostavitve.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)