Muitas tranzīts

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e-mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kurus interesē muitas tranzīts, dažādi preču pārvadājumi un dažādas tranzīta procedūras.


Mācību mērķi

Šī 90 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- muitas tranzīta jēdzienu;
- dažādus muitas tranzīta scenārijus;
- ārējo un iekšējo tranzītu;
- Savienības un kopīgā tranzīta pārvadājumus;
- TIR tranzīta pārvadājumus;
- citus tranzīta pārvadājumu veidus;
- kad un kā ir piemērojama informācijas pieprasīšanas procedūra;
- dažādus vienkāršojumus.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)