Митнически транзит

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основни знания в областта на митническия транзит и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически експерти от публичния и частния сектор, които се интересуват от митническия транзит, различните движения на стоки и различните транзитни режими.

Цели на обучението

До края на този 90-минутен курс вие ще научите за:
- концепцията за митнически транзит;
- различните сценарии за митнически транзит;
- външен транзит и вътрешен транзит;
- съюзното и общото транзитно движение;
- ТIR транзитно движение;
- други транзитни движения;
- да обясните кога и как се прилага процедура за събиране на сведения;
- различните опростявания.
0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)