Carinski tranzit

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu carinskog tranzita i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koje zanima carinski tranzit, različita kretanja robe i različiti postupci tranzita.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 90-minutnog kursa naučićete:
- koncept carinskog tranzita;
- različite scenarije carinskog tranzita;
- spoljni tranzit i unutrašnji tranzit;
- tranzitno kretanje u Uniji i zajedničko tranzitno kretanje;
- TIR tranzitno kretanje;
- ostala tranzitna kretanja;
- objašnjenja kada i kako primeniti postupak provere;
- različita pojednostavljenja.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)