Σύστημα CLASS

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Τα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να διασαφίζονται βάσει συγκεκριμένων διακρίσεων ή υποδιαιρέσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας ή άλλων ονοματολογιών, μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών Κατάταξης Εμπορευμάτων (CLASS). Αυτό προσδιορίζει τον συντελεστή τελωνειακού δασμού του Κοινού Δασμολογίου ή τα ισχύοντα μη δασμολογικά μέτρα. Αυτό το εύχρηστο ηλεκτρονικό μάθημα για το Σύστημα CLASS βασίζεται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία». 

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σας καθοδηγεί στο σύστημα CLASS, το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε διαφόρου τύπου πληροφορίες για την κατάταξη εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από τη φύση τους, το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια όλων των πληροφοριών κατάταξης. Αφού ολοκληρώσετε το μάθημα, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση το σύστημα CLASS.

Κοινό-στόχος

  • Συναλλασσόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να εισάγουν ή να εξάγουν εμπορεύματα και χρειάζεται να βρουν τη σωστή Συνδυασμένη Ονοματολογία ή κάθε άλλη ονοματολογία, στην οποία εμπίπτουν αυτά τα εμπορεύματα.
  • Τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν την διακίνηση εμπορευμάτων και να τα κατατάσσουν.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση:

  • Να χρησιμοποιείτε τη λειτουργική δυνατότητα αναζήτησης στο σύστημα,
  • Να κατανοείτε τα οφέλη του συστήματος CLASS κατά την άσκηση των καθημερινών σας καθηκόντων.

Για να ωφεληθείτε στο έπακρο και να αποκομίσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα από το μάθημα, συνιστάται να το εντάξετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσής σας και να αναπτύξετε μια συνδυαστική στρατηγική μάθησης. 

Διάρκεια μαθήματος

Το μάθημα διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)