Σύστημα CLASS

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένα από τα μαθήματα ενός εκτεταμένου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης για τον ΕΤΚ της ΕΕ.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σας καθοδηγεί στο σύστημα CLASS, το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε διαφόρου τύπου πληροφορίες για την κατάταξη εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από τη φύση τους, το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια όλων των πληροφοριών κατάταξης. Αφού ολοκληρώσετε το μάθημα, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση το σύστημα CLASS.

Κοινό-στόχος

Συναλλασσόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να εισάγουν ή να εξάγουν εμπορεύματα και χρειάζεται να βρουν τη σωστή Συνδυασμένη Ονοματολογία ή κάθε άλλη ονοματολογία, στην οποία εμπίπτουν αυτά τα εμπορεύματα. Αυτό προσδιορίζει τον δασμό του Κοινού Δασμολογίου ή τα ισχύοντα μη δασμολογικά μέτρα. Τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν την κίνηση καθώς επίσης να κατατάσσουν τα εμπορεύματα.

Μαθησιακοί στόχοι

Μέχρι το τέλος αυτού του προγράμματος, θα είστε σε θέση να:
- Να χρησιμοποιείτε τη λειτουργική δυνατότητα αναζήτησης στο σύστημα,
- Να κατανοείτε τα οφέλη του συστήματος CLASS κατά την άσκηση των καθημερινών σας καθηκόντων.

Διάρκεια μαθήματος

Το μάθημα διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)