CLASS-system

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette letanvendelige e-læringsmodul er et af kurserne fra EUTK’s omfattende EU-e-læringsprogram.

Kursus beskrivelse

Dette modul guider dig gennem CLASS-systemet, det enkelte adgangspunkt for forskellige typer af oplysninger om tarifering af varer, uanset deres art, der sikrer gennemsigtighed med hensyn til alle tariferingsrelaterede oplysninger. 

Efter afslutning af kurset vil du være fortrolig med at bruge CLASS-systemet. 

Målgruppe 

Erhvervsdrivende, der ønsker at importere eller eksportere varer og har behov for at finde den korrekte kombinerede nomenklatur eller enhver anden nomenklatur, disse varer falder ind under. Dette bestemmer størrelsen af tolden under den fælles toldtarif eller de ikke-toldmæssige foranstaltninger, der gælder. 

Toldembedsmænd, som har brug for at følge op og også tarifere varer.

Læringsmål 

Sidst i dette kursus vil du være i stand til at: 

- bruge systemets søgefunktion, 

- forstå fordelene ved CLASS-systemet i dine daglige opgaver. 

Kursets varighed 

Kurset tager under 30 minutter at fuldføre.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)