CLASS-systemet

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättinlärda eLearning-modul utgör en av kurserna i ett omfattande eLearning-program från EU om Tullkodexen.

Kursbeskrivning

Denna kurs vägleder dig genom CLASS-systemet som utgör en enda åtkomstpunkt till olika typer av information om varuklassificering, oberoende av dess natur, vilket säkerställer insynen i all klassificeringsrelaterad information. Efter att ha avslutat kursen kommer du att kunna använda CLASS-systemet utan svårigheter.

Målgrupp

Företag som vill importera eller exportera varor och behöver hitta den korrekta Kombinerade nomenklaturen eller någon annan nomenklatur som dessa varor lyder under. Detta fastställer tullavgiftens storlek enligt den gemensamma tulltaxan eller de icke-tariffära åtgärder som gäller. Tulltjänstemän som behöver följa upp och även klassificera varor.

Kursmål

Vid slutet av denna kurs kommer du att kunna: 
- använda systemets sökfunktioner,
- förstå fördelarna med CLASS-systemet för dina dagliga arbetsuppgifter.

Kursens tidslängd

Kurserna tar mindre än 30 minuter att genomföra.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)