Systém CLASS

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania je jedným z kurzov z rozsiahleho programu elektronického vzdelávania CKÚ EÚ.

Popis kurzu

Tento kurz vás prevedie systémom CLASS, ktorý je jednotným prístupovým bodom k rôznym druhom informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru bez ohľadu na jeho povahu, vďaka čomu je zaistená transparentnosť všetkých informácií súvisiacich so zatriedením tovaru.

Po absolvovaní kurzu budete vedieť s istotou používať systém CLASS.

Cieľová skupina

Obchodníci, ktorí chcú dovážať alebo vyvážať tovar a potrebujú nájsť správnu kombinovanú nomenklatúru alebo akúkoľvek inú nomenklatúru, pod ktorú spadá daný tovar. Pomocou systému sa určí colná sadzba zo Spoločného colného sadzobníka alebo iné necolné opatrenia, ktoré sa uplatnia.

Colní úradníci, ktorí potrebujú preskúmať a tiež zatriediť tovar.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

- používať funkciu vyhľadávania v systéme,

- chápať výhody systému CLASS pri vykonávaní vašich bežných pracovných úloh.

Dĺžka trvania kurzu

Na absolvovanie tohto kurzu potrebujete menej ako 30 minút.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)