Informacijski sustav za razvrstavanje (CLASS)

Select the prefered language to access the content

Detalji o ovoj stavci kataloga

Ovaj jednostavni modul za e-učenje jedan je od tečajeva iz opsežnog EU-ovog programa za e-učenje o CZU.

Opis tečaja

Informacijski sustav za razvrstavanje (CLASS) jedinstvena je pristupna točka različitim vrstama podataka o razvrstavanju robe, bez obzira na njezinu prirodu, koji osigurava transparentnost svih podataka povezanih s razvrstavanjem. Po dovršetku tečaja moći ćete pouzdano upotrebljavati informacijski sustav za razvrstavanje (CLASS).

Ciljna publika

Trgovci koji žele uvoziti ili izvoziti robu i trebaju pronaći ispravnu kombiniranu nomenklaturu ili bilo koju drugu nomenklaturu kojoj roba pripada. To određuje carinsku stopu Zajedničke carinske tarife ili necarinske mjere koje se primjenjuju. Carinski službenici koji moraju pratiti i razvrstati robu.

Obrazovni ciljevi

Do završetka ovog tečaja moći ćete:
- upotrebljavati funkciju pretraživanja sustava,
- razumjeti prednosti sustava CLASS u obnašanju svakodnevnih aktivnosti.

Trajanje tečaja

Za dovršenje tečaja potrebno je manje od 30 minuta.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)