Система CLASS

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС за МКС.

Описание на курса

Курсът ви превежда през системата CLASS – единна точка за достъп до различни видове информация за класирането на стоките, независимо от нейното естество, което гарантира прозрачност на цялата информация, свързана с класирането. След приключване на курса ще можете уверено да работите със системата CLASS.

Целева аудитория

Търговци, които желаят да внасят или изнасят стоки и трябва да открият правилната комбинирана номенклатура или друга номенклатура, в която попадат тези стоки. Това определя ставката на митото по Общата митническа тарифа или нетарифните мерки, които се прилагат. Митническите служители, които трябва да проследяват и също да класират стоките.

Учебни цели

В края на този курс ще можете да:
- използвате функцията на системата за търсене,
- разбирате ползите от системата CLASS в ежедневните си задачи.

Продължителност на курса

Преминаването на курса отнема по-малко от 30 минути.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)