Sprostitev v prosti promet

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja sprostitve v prosti promet in z njim povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem  zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, vključeni v postopek vnosa blaga na carinsko območje EU, da bi ga dali na trg EU ali ga uporabili ali porabili v EU.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
-  različne načine vnosa blaga na carinsko območje Unije,
- pojem prosti promet,
-   standardni postopek sprostitve v prosti promet,
-  primere, v katerih je blago, sproščeno v prosti promet, oproščeno uvozne dajatve.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)