Laišana brīvā apgrozībā

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par laišanu brīvā apgrozībā un saistītajām procedūrām atbilstoši  definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kas iesaistīti preču laišanā brīvā apgrozībā ES muitas teritorijā, lai tās tirgotu ES tirgū vai izmantotu vai patērētu ES.


Mācību mērķi

Šī 60 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
-  dažādus veidus, kā preces var ievest Savienības muitas teritorijā;
-  jēdzienu "brīvā apgrozība";
-  standarta procesu preču laišanai brīvā apgrozībā;
-  gadījumus, kad preces, kas laistas brīvā apgrozībā, ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)