Serbest dolaşıma giriş

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı

Modül, serbest dolaşıma giriş alanında ve Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Gümrük Kanunu (ABGK) tarafından tanımlanan ilgili rejimler hakkında temel bilgiler verir. Bu kursun potansiyel faydalarından tam olarak yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmenizi ve tamamen harmanlanmış bir eğitim programı geliştirmenizi öneririz.

Hedef kitle

Eşyaları AB pazarına sürmek ya da AB içinde kullanmak veya tüketmek amacıyla bunları AB'nin gümrük bölgesine getirme sürecine dahil olankamu sektöründeki ve özel sektördeki gümrük uzmanları.

Eğitimin amaçları

Bu 60 dakikalık kursun sonunda, aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız:
- eşyaların Birlik gümrük bölgesine getirilmesinde kullanılan farklı seçenekler
- serbest dolaşım kavramı
- serbest dolaşım için standart süreç
- serbest dolaşıma giren eşyaların ithalat vergisinden muaf tutulduğu durumlar.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)