Допускане за свободно обращение

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Тойпредоставя фундаментални знания в областта на допускането за свободно обращение и свързаните режими, както са определени от Митническия кодексна Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митническислужителиот обществения и частниясектор, които са включени в процеса по внасяне на стоки вмитническата територия на ЕС с цел да ги пуснат на пазара на ЕС или да ги използват или потребяват в рамките на ЕС.

Цели на обучението

До края на този 60-минутен курс, вие ще научите за:
- различните начини, по които стоките могат за бъдат внесени вмитническата територия на Съюза;
- понятиетосвободнообращение;
- стандартния процес насвободнообращение;
- случаите, в които стоките, допуснати за свободно обращение, са освободени отвносни мита.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Special Procedures other than Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 02 (18/08/2022)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)