Определяне на митническа стойност

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основни знания в областта на определянето на митническата стойност, както е установена от Митнически кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители от публичния и частния сектор, които имат нужда да разберат принципите за определяне на митническата стойност на стоките, които влизат в митническата територия на Съюза.

Цели на обучението

До края на този 60-минутен курс, вие ще сте придобили знания относно:
- правната основа за установяване на митническата стойност на стоките;
- шестте метода за определяне на митническата стойност;
- първичния и алтернативните методи за определяне на стойности кога да ги прилагате;
- задължителните и други възможни корекции на договорната стойност.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)