Utvrđivanje carinske vrednosti

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu utvrđivanja carinske vrednosti kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji treba da razumeju principe utvrđivanja carinske vrednosti za robu koja ulazi u carinsko područje Unije.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 60-minutnog kursa naučićete:
- o pravnom okviru za utvrđivanje carinske vrednosti robe;
- o 6 metoda za utvrđivanje carinske vrednosti robe;
- o primarnoj metodi i alternativnim metodama za utvrđivanje carinske vrednosti i kada ih primeniti;
- o obaveznim i opcionim usklađivanjima transakcijske vrednosti.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)