Muitas vērtības noteikšana

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par muitas vērtības noteikšanu atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kuriem jāizprot to preču muitas vērtības noteikšanas principi, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā.


Mācību mērķi

Šī 60 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- juridisko pamatu, lai noteiktu preču muitas vērtību;
- 6 metodes, kā noteikt muitas vērtību;
- primārās un alternatīvās novērtēšanas metodes un to, kad tās piemērot;
- darījuma vērtības noteikšanai obligāti veicamās un izvēles korekcijas.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)