Determinarea valorii în vamă

Select the prefered language to access the content

Detalii despre acest element din catalog

Acest modul de e-learning ușor de utilizat este unul dintre cursurile programului cuprinzător de e-learning al UE cu privire la CVU.

Descrierea cursului

Acesta oferă cunoștințe fundamentale în domeniul determinării valorii în vamă, astfel cum este definită de Codul vamal al Uniunii (CVU).

Pentru a beneficia pe deplin de potențialul acestui curs, vă recomandăm să îl integrați în propriul dvs. program de formare și să dezvoltați un program complet de învățare mixtă.


Publicul-țintă

Personalul vamal specializat din sectorul public și privatcare trebuie să înțeleagă principiile determinării valorii în vamă în cazul mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii.


Obiective de învățare

La finalul acestui curs cu durata de 60 de minute, veți fi învățat despre:
- temeiul legal pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor;
- cele 6 metode de determinare a valorii în vamă;
- metodele primare și alternative de determinare a valorii și când trebuie aplicate;
- modificările obligatorii și opționale ale valorii de tranzacție.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)