Carinsko vrednotenje

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskega vrednotenja, kot ga določa Carinski zakonik Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo razumeti načela carinskega vrednotenja blaga, ki vstopa na carinsko območje Unije.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
- pravno podlago za določanje carinske vrednosti blaga,
- 6 metod za določanje carinske vrednosti,
- primarne in druge načine vrednotenja in kdaj se uporabljajo,
- obvezne in neobvezne prilagoditve transakcijske vrednosti.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Entry of Goods and Temporary Storage

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)