Carinski postopki in carinske deklaracije

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programa e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskih postopkov in carinskih deklaracij in z njimi povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnemsektorju, ki se ukvarjajo s carinskimi deklaracijami v  Evropski uniji.


Učni cilji

V sklopu tega 75-minutnega tečaja boste spoznali:
-  kaj je carinski postopek in katere vrste carinskih postopkov imamo,
- kaj je carinska deklaracija in kako se blago deklarira,
- kakšni so postopki pri standardni carinski deklaraciji,
- katere poenostavitve za carinsko deklaracijo imamo,
- kateri so možni načini obravnave carinske deklaracije in kakšne kazni se lahko uporabijo za neskladnost s predpisi.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs status of goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)