Muitas procedūras un deklarācijas

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e-mācību programmā.

Kursa apraksts

Tā nodrošina pamatzināšanas muitas procedūru un muitas deklārāciju, un ar tām saistīto procedūru jomā atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kuri strādā ar muitas deklarācijām Eiropas Savienībā.


Mācību mērķi

Šī 75 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- kas ir muitas procedūra un kādi ir muitas procedūru veidi;
- kas ir muitas deklarācija un kā tiek deklarētas preces;
- standarta muitas deklarācijas procesa plūsma;
- kādi muitas deklārāciju vienkāršojumi pastāv;
- iespējamie muitas deklārāciju apstrādes veidi, kā arī soda mēri, kas var tikt piemēroti par pienākumu neizpildi.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs status of goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)