Митнически режими и митнически декларации

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя фундаментални знания в областта на митническите режими и митническите декларации и свързаните режим, както са предвидени в Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически специалисти в публичния и частниясектор, които работят с митнически декларации в Европейския съюз.

Цели на обучението

До края на този 75-минутен курс вие ще сте придобили знания относно:
- какво е митнически режим и кои са видовете режими,
- какво е митническа декларация и как се декларират стоки,
- процеса на подаване и обработване на стандартна митническа декларация,
- какви опростявания съществуват във връзка с митническите декларации.
- възможните начини, по които митническите декларациисе обработват, и санкциите, които могат да бъдат наложени за несъответствия.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs status of goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)