Carinski postupci i carinske deklaracije

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu carinskih postupaka i carinskih deklaracija i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji obrađuju carinske deklaracije u Evropskoj Uniji.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 75-minutnog kursa naučićete o:
- šta je carinski postupak, kao i vrste carinskih postupaka,
- šta je carinska deklaracija i kako se deklariše roba,
- tok standardne carinske deklaracije,
- koja pojednostavljenja postoje za carinske deklaracije,
- na koje se sve načine može upotrebiti carinska deklaracija, kao i kazne koje se primenjuju u slučaju neusaglašenosti.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs status of goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)